Interim-president Ecuador geeft toe aan druk, stapt op

QUITO, 11 FEBR. De zondag beëdigde interim-president van Ecuador, Rosalia Arteaga, wijkt alsnog voor de voorzitter van het Congres. Arteaga, tot zondag vice-president, zorgde gisteren voor beroering door aan te kondigen dat zij niet zou opstappen - zoals eerder zou zijn afgesproken - tot de grondwet zou zijn gewijzigd.

Maar later legde zij zich neer bij de opvatting van de Congresvoorzitter, Fabian Alarcon, dat hij vandaag met een eenvoudige meerderheid in het parlement gekozen kan worden als haar opvolger. Alarcon heeft naar eigen zeggen 50 van de 82 congresleden achter zich staan, zodat Arteaga binnen drie dagen na haar aantreden het veld lijkt te moeten ruimen.

Arteaga blijft echter van mening dat een benoeming met eenvoudige meerderheid in strijd is met de grondwet. Volgens haar heeft Alarcon een grondwetswijzigende meerderheid van tweederde nodig. Arteaga en Alarcon bestreden elkaar gisteren over de uitleg van het zaterdagnacht gesloten akkoord tussen het Congres en de legerleiding. Het akkoord kwam tot stand om een eind te maken aan de constitutionele crisis na de afzetting van president Abdala Bucaram, waarin drie mensen, onder wie Bucaram zelf, het presidentsambt opeisten.

Na de afzetting van president Bucaram, donderdag, wegens “geestelijke onbekwaamheid” werd Alarcon door het Congres benoemd tot interim-president. Per decreet eiste Arteaga vervolgens eveneens het presidentsambt op. Na tussenkomst van het leger werd besloten dat het Congres vandaag bijeen zou komen om opnieuw te stemmen over de positie van Alarcon. Arteaga werd zondag benoemd tot voorlopig interim-president. Uit een gisteren verspreide kopie van het akkoord blijkt dat het Congres met eenvoudige meerderheid zijn voorzitter tot interim-president kan benoemen. Arteaga ontkent dat er een dergelijke afspraak gemaakt is.

Naar verluidt is Arteaga gisteravond van haar standpunt teruggekomen na een gesprek met de legerleiding. Eerder prees zij het leger voor de aanpak van de crisis. De afgezette president Bucaram verklaarde gisteren een buitenlandse reis te zullen maken om aandacht te vragen voor wat hij noemde een door het militair bewind ondersteunde “congressionele coup”. (AP, Reuter)