Industrie investeert vaker in buitenland

Eén op de drie Nederlandse bedrijven heeft in de afgelopen drie jaar in het buitenland geïnvesteerd, vooral via overnames. De Nederlandse Investeringsbank (NIB) verwacht dat de investeringen over de grens de komende jaren nog zullen toenemen.

Dit baseert de bank op een jaarlijks onderzoek bij ondernemingen met meer dan 100 man personeel. In zijn veertiende conjunctuuronderzoek liet de NIB 311 grote en middelgrote bedrijven ondervragen. Bij 48 procent van de ondernemingen overheerste optimisme voor 1997. Daarmee ligt hun vertrouwen op hetzelfde hoge niveau als eind 1995.

Van de ondervraagde bedrijven gaf 30 procent aan in het buitenland te investeren, terwijl nog eens 15 procent plannen daarvoor had. Investeren in het buitenland blijkt daarmee een steeds algemener verschijnsel, dat niet beperkt blijft tot grote transacties van de grotere bedrijven.

De Europese Unie is bij de bedrijven die buiten de landsgrenzen investeren het meest in trek: 60 procent noemt de EU als belangrijkste bestemming. Daarna volgen, op duidelijke afstand, Zuidoost-Azië, Oost-Europa en de Verenigde Staten.

Belangrijkste motief voor de gang naar het buitenland is voor de bedrijven het aantrekkelijke marktperspectief elders. Ook kostenoverwegingen en risicospreiding spelen een rol, maar in veel mindere mate. Gevraagd naar de verwachtingen voor 1997 bleken de ondernemers over de werkgelegenheid nog hoopvoller gestemd dan vorig jaar. Het aantal bedrijven met openstaande vacatures lag met 50 procent duidelijk hoger dan eind 1995, toen 43 procent van de ondernemingen meldde werknemers te zoeken. Voor dit jaar verwacht de industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een toename van het aantal arbeidsplaatsen.