Heerma: meer tijd nodig; Gardeniers: CDA-leider snel kiezen

DEN HAAG, 11 FEBR. Oud-minister M. Gardeniers-Berendsen vindt dat het CDA zo snel mogelijk een nieuwe lijsttrekker moet aanwijzen. Ze sluit zich aan bij het pleidooi van vooraanstaande CDA'ers zoals de oud-ministers Schmelzer, Zijlstra en Biesheuvel die onlangs dezelfde oproep deden.

“Als ik zie hoeveel mensen mij bellen met de vraag of ik iets weet van de kwestie, dan constateer ik dat er onrust is in de partij over het lijsttrekkerschap”, verklaarde Gardeniers desgevraagd tegenover deze krant. “Daarom zeg ik tegen de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn: wacht niet te lang met het aanwijzen van een lijsttrekker.”

Oud-minister Gardeniers was in 1994 voorzitter van de commissie die de zware verkiezingsnederlaag van de partij in 1994 analyseerde. Het rapport van de commissie-Gardeniers speelt nog steeds een belangrijke rol bij interne partijdiscussies.

Fractievoorzitter Heerma verklaarde gisteravond op een CDA-bijeenkomst in Hardenberg dat hij er niets voor voelt om de procedure voor het aanwijzen van een lijsttrekker te versnellen.

Heerma: “Ik begrijp de oproep wel. Hoe sneller bekend is wie de kar trekt, hoe liever mij dat is. Maar de zorgvuldigheid van de procedure die we voor het opstellen van de voordracht hebben vastgesteld, mag niet in het gedrang komen.” Heerma verwacht dat het CDA in de zomer of uiterlijk in de herfst een nieuwe lijsttrekker zal aanwijzen.

Gardeniers benadrukt dat het voor haar allerminst zeker is dat fractievoorzitter Heerma niet geschikt zou zijn om het lijsttrekkerschap op zich te nemen. “Dat Heerma nu niet goed valt, zegt me niets. Mensen hebben tijd nodig om aan iemand te wennen. Dat zag je ook bij de VVD, toen Bolkestein voorzitter van de VVD-fractie werd.” Ook oud-premier Biesheuvel heeft in kleine kring laten blijken dat hij een voorkeur heeft voor Heerma als lijsttrekker. Schmelzer geeft de voorkeur aan J. de Hoop Scheffer.

Schmelzer, voormalig leider van de KVP, verklaarde zijn voorkeur voor een snelle procedure vorige week door te zeggen: “Als men te lang wacht, kunnen speculaties, fricties en spanningen optreden, waardoor gemakkelijk mensen beschadigd worden.”

Een kleine commissie van het CDA buigt zich over de lijsttrekkers-kwestie. Daarin zitten partijvoorzitter Helgers, vice-voorzitter Lodders en de fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer, Van Leeuwen en Heerma.