H.A. van Brummen

H.A. van Brummen is per 1 februari benoemd tot hoofdofficier van justitie in Haarlem. Van Brummen volgt jhr. L.A.R.J. de Beaufort op. De laatste is hoofdofficier in Utrecht geworden. Hij moest het veld ruimen als gevolg van de IRT-affaire waarin hij één van de hoofdrolspelers was. Mr. Henk van Brummen (49) was onder meer hoofd van Dienst van het Parket-Generaal in Den Haag.