Friesland mag experimenteren met bestuur

LEEUWARDEN, 11 FEBR. Een aparte wet moet de nieuwe bestuurlijke organisatie in Friesland vorm gaan geven. Voor de zomer dient staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) een wetsvoorstel hierover in. De wet zou vanaf 1 januari 1998 voor de duur van vier jaar moeten gelden.

Van de Vondervoort maakte dit gisteren bekend op een symposium in Leeuwarden over het project Bestuurlijke Vernieuwing. In de aangekondigde wet wordt een herverdeling van taken tussen de provincie Friesland en de 31 Friese gemeenten vastgelegd. Na vier jaar wordt gekeken hoe de nieuwe organisatie functioneert. “Het is een experiment, dus omkeerbaar”, aldus Van de Vondervoort. “Friesland heeft het zelf in de hand om er een succes van te maken.” De bestaande gemeenschappelijke regelingen worden voor Friesland buiten werking gesteld. Doel is om een helderder en voor de burger inzichtelijker bestuur te creëren. Van de Vondervoort onderstreepte het belang van het Friese project, dat volgens haar “creatieve voorstellen” bevat. “Het concrete belang voor de burger is dat de verantwoordelijkheden duidelijker liggen en procedures dus sneller en korter kunnen zijn.”

De verhouding tussen provincie en gemeenten zal door de nieuwe taakverdeling verbeteren, verwacht de staatssecretaris. “Oorzaken voor wrijving nemen af, als je precies weet wie waar over gaat.” Een belangrijke wijziging zal zijn dat de commissaris der koningin korpsbeheerder wordt van de Friese politie. Nu is dat nog de burgemeester van Leeuwarden, namens de gezamenlijke Friese gemeenten. Verder zullen gemeenten voortaan milieuvergunningen verlenen en handhaven, in plaats van de provincie. Het voordeel is dat burgers voortaan bij één loket terecht kunnen. Het beheer van de alarmcentrale en de centrale post ambulancevervoer - nu nog bij de GGD's - gaat naar de provincie. De burgemeesters houden overigens het gezag over de lokale brandweer en politie.

Volgens de Friese commissaris der koningin L. Hermans krijgen de gemeenten dankzij de bestuurlijke vernieuwing meer autonomie. “De provincie krijgt een regierol en het rijk kan op afstand meesturen.” Overigens erkende hij dat het project met vallen en opstaan vorm zal moeten worden gegeven. “Gemeenteraadsleden, Kamerleden, Statenleden en het ambtelijk apparaat zullen oude zekerheden moetem loslaten en wennen aan hun nieuwe rol. Het is geen bestuurlijk gezelschapsspel. De burger moet voordeel hebben van een beter functionerende overheid.”