Exportverbod voor varkens uit deel van Noord-Brabant

BOEKEL, 11 FEBR. Onder de 4.100 wegens preventieve ruiming gedode varkens van een bedrijf in Odiliapeel is varkenspest vastgesteld. Daarmee is het aantal besmette bedrijven op twaalf gekomen.

Minister Van Aartsen (Landbouw) heeft voor het gebied in Noord-Brabant met varkenspest een exportverbod ingesteld. Het geldt voor bedrijven binnen een straal van twaalf kilometer van de besmettingshaarden. België heeft sinds gisteren de controle op invoer van varkens vanuit Nederland verscherpt.

In het gebied zelf werd gisteren door de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw één verboden transport van mest onderschept. De AID heeft sinds gisteren de hulp ingeroepen van de Politie Luchtvaartdienst. Die heeft nu een helikopter in de lucht die is voorzien van een warmtebeeldcamera waarmee ook 's nachts illegale transporten van mest of van dieren kunnen worden opgespoord. Tot nog toe zijn wegens illegaal transport 60 processen-verbaal opgemaakt.

W. ten Brink, het hoofd van de militante vakbond van varkenshouders, riep gisteren de boeren op zich aan de overheidsmaatregelen te houden. De produktschappen voor vee, vlees en eieren hebben een soortgelijke oproep doen uitgaan. “Een verdere verspreiding kan uitdraaien op een regelrechte catastrofe voor de bedrijfstak waarin direct 50.000 en indirect nog eens 50.000 mensen werkzaam zijn en die per jaar goed is voor een export ter waarde van 5,6 miljard gulden”, aldus de produktschappen. Voorzitter R. Tazelaar, die gisteren in Boekel aanwezig was bij het begin van de vernietiging van 30.000 varkens, meent dat de schade nu al “vele tientallen miljoenen guldens” bedraagt. Hij wees op eerdere gevallen van varkenspest in Duitsland waar de schade ruim 1 miljard gulden was.

Inmiddels hebben de Verenigde Staten aangekondigd geen varkensvleesprodukten meer uit Nederland te zullen invoeren. Dat heeft het ministerie van Landbouw vandaag bevestigd. Van de totale Nederlandse export van varkensvlees nemen de VS ongeveer een half procent af.