Eis openheid in vuile-grondzaak

NIJMEGEN, 11 FEBR. De Nijmeegse oppositiepartijen VVD, SP, GroenLinks en De Groenen willen dat de gemeenteraad alle 44 dossiers over de zogenoemde vuile-grondzaak ter inzage krijgt. Anders stappen zij naar de AROB-rechter om het college van B en W daartoe te dwingen. De oppositie beroept zich op artikel 169 en 180 van de Gemeentewet, waarin het recht op inzage volgens de partijen gewaarborgd is.