E. van Thijn

E. van Thijn is benoemd tot hoogleraar op de Cleveringa-leerstoel aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Zijn leeropdracht richt zich vooral op tolerantie en de multiculturele samenleving. Behalve burgemeester van Amsterdam en minister van Binnenlandse Zaken was Van Thijn in het verleden lid van de Tweede Kamer en staflid van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckmanstichting.