Bolkestein: EMU begint desnoods zonder Nederland

AMSTERDAM, 11 FEBR. Nederland moet buiten de Economische en Monetaire Unie (EMU) blijven als die begint met landen die een begrotingstekort hebben van meer dan drie procent. Zelfs als Frankrijk en Duitsland wel met de EMU beginnen, mag Nederland onder die voorwaarden niet meedoen. Dit zegt VVD-fractieleider Bolkestein vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Voorjaar 1998 oordelen de EU-lidstaten in een speciale vergadering over elkaars kwalificatie voor de EMU in 1999, op basis van begrotingscijfers en financiële prestaties in 1997. Op die vergadering volgt een debat waarin de Tweede Kamer volgens Bolkestein bevoegd is te oordelen over de Nederlandse deelname aan de muntunie.

Een begrotingstekort van niet meer dan drie procent van het bruto binnenlands produkt is een van de zwaarste eisen voor deelname aan de EMU. Nederland voldoet daar nu al ruimschoots aan. De VVD-fractie zal in het Kamerdebat tegen Nederlandse deelname stemmen als de drie-procentsnorm door andere deelnemende lidstaten niet exact is gehaald, ongeacht de ruimere uitleg die het Verdrag van Maastricht geeft, en 'zonder begrotingstrucs'. “Ik acht het daarbij politiek ongewenst, zelfs uitgesloten, dat een Nederlands kabinet op dat moment zou ingaan tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer.”

Bolkestein valt de EMU niet af, maar stelt zich uiterst kritisch op. “Waar wij kort en goed op afstevenen is een muntuniegebied waar de slechter functionerende economieën zich onderscheiden van de beter functionerende economieën door een hogere werkloosheid. Met alle sociale spanningen van dien.”

Het stabiliteitspact waarin de Europese lidstaten zich zullen vastleggen op begrotingsdiscipline acht Bolkestein onhoudbaar. Ook schetst hij een scenario waarin deelnemende landen elkaars financiële tekorten zullen dragen. Hij acht uitstel van de EMU denkbaar, en vindt dat “niet dramatisch”.

    • Maarten Schinkel