Bestrijding sociale fraude effectiever

DEN HAAG, 11 FEBR. Fraudebestrijding heeft de uitvoerders van de sociale verzekeringen in 1995 vier miljoen gulden meer opgeleverd dan het jaar ervoor. In 1995 werd voor 70,3 miljoen aan fraude geconstateerd. Dit blijkt uit onderzoek van de toezichthouder op de sociale verzekeringen, CTSV.

Jaarlijks wordt zo'n 90 miljard gulden aan AOW, WAO, WW en Ziektewet uitgekeerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die volksverzekeringen als de AOW uitvoert, is verantwoordelijk voor het grootste deel van de stijging in ontdekte fraudes. De SVB onderzocht in 1995 730 fraudegevallen hetgeen 4,2 miljoen gulden opleverde. Het jaar ervoor werd in 350 onderzoeken voor 1,6 miljoen gulden aan fraude ontdekt.

De stijging kwam vooral door een onderzoek naar fraude door AOW'ers. Veel bejaarden bleken niet te hebben doorgegeven dat ze samenwoonden. Zij streken daardoor tweemaal een AOW-uitkering voor alleenstaanden op.

Het fraudebedrag van door werknemers gepleegd misbruik steeg in 1995 van 34,3 miljoen naar 37,8 miljoen. De fraude door werkgevers bij de afdracht van sociale premies daalde licht: van 30,4 miljoen in 1994 naar 28,3 miljoen het jaar erna.

Het constateren van fraude betekent niet dat het fraudebedrag ook kan worden teruggevorderd. Fraudeurs mogen met hun inkomen niet onder het sociaal minimum belanden, 90 procent van de bijstandsuitkering.

Bij de aanpak van fraude met werknemersverzekeringen (WAO, WW, Ziektewet) blijkt de in 1994 in gebruik genomen Gemeenschappelijke Verwijsindex (GVI) effectief. De GVI geeft aan of iemand al een uitkering elders ontvangt of een dienstverband heeft.