Alcoholcontrole

In het artikel (24 januari) over het gruwelijke verkeersongeluk dat op de Veluwe in de mist had plaatsgevonden en dat uiteindelijk aan zes mensen het leven kostte, komt de vraag aan de orde of er drank in het spel was.

De woordvoerder van de politie zegt dat er geen reden is dit aan te nemen en hij vervolgt: “Met de dood van een slachtoffer vervalt de noodzaak bloedonderzoek te doen. Omdat het wellicht voor de nabestaanden van belang is, zullen we met de hoofdofficier overlegggen over een mogelijke bloedproef.”

Dodelijke slachtoffers neemt justitie in de regel dus geen bloedproef af, naar ik veronderstel omdat een overledene niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Medewerking verleent men wel aan een proef op verzoek van nabestaanden. Een regelmatige registratie van 'alcoholdoden' blijkt niet plaats te vinden.

Het verbaast mij dat in een land waarin de meest onbenullige dingen in statistieken zijn vastgelegd, aan niemand bekend is in hoeveel gevallen er verband is tussen alcoholgebruik en een dodelijk ongeluk. Hoeveel mensen er bij willekeurige alcoholcontroles te veel op blijken te hebben, horen we meteen, maar hoevelen door toedoen van alcohol om het leven zijn gekomen, wordt niet bijgehouden. Een merkwaardige leemte.

    • W. van der Kraan