Adviescollege van Clinton: 'Nog jaren van economische expansie in VS'

WASHINGTON, 11 FEBR. De economische expansie in de Verenigde Staten, die nu al bijna zes jaar duurt, vertoont geen tekenen van teruggang. De VS hebben een goede uitgangspositie voor een duurzame periode van lage werkloosheid en lage inflatie.

Dit heeft de Amerikaanse president Clinton gisteren laten weten in een rapport dat is samengesteld door de Council of Economic Advisors, het hoogste presidentiële economische adviesorgaan van de VS.

“De economie is in haar sterkste positie sinds tientallen jaren,” zo schrijft Clinton in de inleiding op het jaarlijkse Economic Report of the President.

Volgens het rapport beleeft de Amerikaanse economie dit en volgend jaar een groei van 2 procent. In de vijf jaren daarna wordt de groei geraamd op 2,3 procent. De werkloosheid komt dit jaar op 5,3 procent, en stijgt in 1998 licht naar 5,5 procent. “De regering is niet van mening dat 2,3 procent economische groei de beste prestatie is die de economie kan leveren.” De ramingen zijn volgens het rapport conservatief. “De uitkomst kan nog beter zijn.”

Officiële ramingen van het Witte Huis zijn van groot politiek belang, omdat daar de begroting op wordt gebaseerd. Vorige week liet Clinton al weten te streven naar een begrotingsoverschot in 2002.

In het rapport wordt gesignaleerd dat geen van de klassieke tekenen voor een economische terugslag, zoals verslechterende financiën bij bedrijven, stijgende inflatie of een te grote opbouw van voorraden, zich op dit moment voordoet. De Verenigde Staten blijken, anders dan in voorgaande perioden, een langdurige periode van expansie vol te kunnen houden met lage werkloosheid, zonder dat de inlatie stijgt.

Joseph Stiglitz, de voorzitter van de presidentiële adviescommissie zei, zonder expliciet te verwijzen naar de hoge aandelenkoersen op Wall Street, dat de financiële markten de gezondheid van de Amerikaanse economie goed weerspiegelen. “Er is sprake van rationele uitbundigheid op de financiële markten over de economie.” Daarin parafraseerde Stiglitz de voorzitter van de Amerikaanse centrale banken, Alan Greenspan. Die zei eind vorig jaar te vrezen dat de aandelenmarkten last konden krijgen van “irrationele” uitbundigheid. Die opmerking, waaruit sommige marktpartijen destijds een voornemen opmaakten om de officiële rente omhoog te schroeven, joeg destijds een schokgolf door Wall Street.

Uit het rapport valt een verzet van het Witte Huis af te leiden tegen een renteverhoging door de politiek onafhankelijke Federal Reserve, om daarmee inflatie vroegtijdig af te remmen. Het uit de hand lopen van de geldontwaarding is volgens de presidentiële adviseurs geen dreiging “in het stabiele economische klimaat van heden.”