Accountant afgehouden van advocatenpraktijk

AMSTERDAM, 11 FEBR. De Amsterdamse rechtbank heeft accountants de voet dwars gezet in hun ambitie om ook eigen advocatenpraktijken te beginnen. De Orde van Advocaten stelt volgens de rechtbank terecht dat accountants en advocaten onder één dak kan leiden tot vermenging van belangen. “In één kostenmaatschap is onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt”, aldus gisteren een woordvoerder van de rechtbank.

De rechtbank blijkt zijn oordeel vrijdag al te hebben geveld, in een zaak die door de accountantsbureaus Arthur Andersen en Price Waterhouse tegen de Orde was aangespannen. De twee kantoren hadden vorige maand voor de Amsterdamse rechtbank het recht opgeëist een eigen advocatenpraktijk te beginnen. De Orde van Advocaten heeft hun verzoeken daartoe herhaaldelijk afgewezen.

De meervoudige kamer voor bestuursrecht van de rechtbank verwerpt alle argumenten die accountantsbureaus hebben aangedragen. Zo is de weigering van de Orde om accountants toe te laten tot de advocatuur volgens de rechters niet in strijd met de vrijheid van vereniging. Advocaten en accountants mogen namelijk best samenwerken, alleen mag dat niet voor gezamenlijke rekening en risico.

Het argument dat de Orde van Advocaten het gelijkheidsbeginsel schendt door wel integratie van notarissen en advocaten te accepteren snijdt volgens de rechtbank evenmin hout. “De rechtbank oordeelt dat er zodanige verschillen zijn, dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel”, aldus de rechtbank. Ook internationale verdragen boden de accountants geen uitweg.

Arthur Andersen liet gisteren al weten beroep tegen de uitspraak te zullen aantekenen. “Het is niet zo verrassend dat deze zaak zo lang sleept. De weg naar het recht is soms traag”, aldus J. Wouters van het accountantsbureau. Volgens hem is “de toetsing van de rechtbank zodanig dat wij bij heroverweging alle kansen hebben”.

De Orde van Advocaten is al jaren een sta-in-de-weg voor accountantsbureaus die hun dienstverlening verder willen uitbreiden buiten hun traditionele boekhoudkundige taken. Alleen samenwerking met advocaten gaat veel accountants niet ver genoeg. “Dat leidt tot beperkingen naar buiten toe. Wij willen juist onder één naam opereren. Je moet je zo aantrekkelijk mogelijk maken voor je cliënten”, aldus Wouters.

Arthur Andersen is overigens het enige accountantskantoor in Nederland dat al een eigen advocatenpraktijk heeft. De Amsterdamse vestiging kreeg jaren geleden het groene licht van de plaatselijk Orde. Toen de accountants echter naar Rotterdam wilden uitbreiden, kwam de Rotterdamse Orde met nieuwe, zwaardere eisen. De rechtbank meent dat hier geen sprake is van inconsequentie, omdat elk arrondissement zelfstandig mag beslissen. (ANP)