'Vrede belangrijker dan mark'; Kohl tegen euro als inzet verkiezingen

BONN, 10 FEBR. Bondskanselier Helmut Kohl heeft er voor gewaarschuwd de euro tot inzet van de komende verkiezingen te maken die in november 1998 in Duitsland worden gehouden. Wie dat doet, zal dramatisch verliezen, zei Kohl met een vingerwijzing naar onder andere de SPD.

In een vraaggesprek met de Franse televisiezender TF1 verklaarde de bondskanselier dat een gemeenschappelijke munt noodzakelijk is. “De grote meerderheid van de Duitsers is weliswaar weemoedig als ze over het verdwijnen van de Duitse mark praat, maar ze heeft begrepen dat vrede en vrijheid in Europa belangrijker zijn dan al het andere”, aldus Kohl.

Hij vindt dat er geen enkele reden is om pessimistisch te zijn met betrekking tot de invoering van de economische en monetaire unie. Kohl wilde er niet op ingaan wat er gebeurt als Duitsland de voorwaarden om aan de muntunie deel te nemen niet zal vervullen. Gevreesd wordt dat de stijgende werkloosheid in Duitsland de staat nieuwe financiële tegenvallers oplevert, waardoor het begrotingstekort hoger zal uitvallen dan de drie procent die het verdrag van Maastricht voorschrijft. Kohl liet zich in dit verband ook niet verleiden tot een oordeel over andere EU-lidstaten. “Ik zou het als Duitser niet durven wagen, de Fransen of Spanjaarden adviezen te geven.”

Vrijdagavond had Kohl na afloop van een bijeenkomst met de Italiaanse premier Romano Prodi meer twijfel laten doorschemeren. “Als er niets aan de hoge werkloosheid wordt gedaan”, zouden de voorwaarden om aan de EMU mee te doen (in 1999) wel eens niet gehaald kunnen worden, aldus de kanselier.

Kohl greep het vraaggesprek met de Franse televisie aan om ook iets te zeggen over alle speculaties in Duitsland over de volgende verkiezingen. “Ik heb nog geen besluit genomen of ik opnieuw kandidaat zal zijn”, aldus Kohl. “Ik weet dat in Duitsland de verwachtingen hooggespannen zijn of ik opnieuw zal kandideren.” Maar de kanselier wil pas in de zomer, in samenspraak met familie en politieke vrienden, besluiten of hij zich voor de CDU opnieuw verkiesbaar stelt.

Terwijl Kohl zich door de Franse televisie liet ondervragen, ontvlamde in eigen land een relletje over het economische beleid van de regering. Hilmar Kopper, topman van Deutsche Bank, had tijdens een vertrouwelijk gesprek met economische deskundigen van CDU/CSU scherpe kritiek geuit. Hij miste een economische politiek die “goed op alle betrokkenen is afgestemd”, waarschuwde ervoor dat Duitsland niet “moet worden kapotbezuinigd” en noemde het ministerie van Economische Zaken “kreupel”. Er zouden te weinig impulsen voor de economie van dit ministerie uitgaan, zou Kopper volgens de zondagskrant Welt am Sonntag hebben gezegd.

Minister Günter Rexrodt van Economische Zaken reageerde geïrriteerd. Had de Deutsche Bank zichzelf de laatste jaren niet schuldig gemaakt aan tal van foute beslissingen, beet hij de bankier in Frankfurt toe. “Mijnheer Kopper leidt in toenemende mate aan een zwakke waarneming”, aldus Rexrodt. De bestuurder van de bank had volgens de minister kennelijk niet waargenomen dat de regering het afgelopen jaar een hervormingsprogramma op de rails had gezet zoals zich de afgelopen decennia nog niet had voorgedaan.

Rexrodt had zijn uitspraken nog niet gedaan of een woordvoerder van Deutsche Bank liet weten dat Kopper “verkeerd was geciteerd”. In het gesprek zou Kopper de hervormingspolitiek van de regering eerder hebben geloofd dan gekritiseerd.