Vergadering over UNEP eindigt in grote onenigheid

NAIROBI, 10 FEBR. Een vergadering van ministers van milieu over het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), is dit weekeinde in grote onenigheid geëindigd over de noodzaak de organisatie te hervormen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje hebben hun contributies opgeschort. Zij vinden de organisatie te log, slecht geleid en traag. UNEP zou onvoldoende oog hebben voor recente milieuproblemen. De directeur van UNEP, de Canadese Elizabeth Dowdeswell, sprak van “een sombere dag voor de diplomatie”.

De VS en Groot-Brittannië voeren een groep landen aan die vinden dat UNEP zichzelf drastisch moet hervormen. Een van de belangrijkste eisen is dat een op UNEP toeziend comité van ambassadeurs die permament in Nairobi gestationeerd zijn, plaats moet maken voor een kleiner en slagvaardiger orgaan. Veel van de ambassadeurs zijn uitsluitend voor UNEP gestationeerd in Nairobi, waar het hoofdkwartier van de organisatie staat. De VS vinden dat een orgaan bemand door uitsluitend enkele milieu-ministers meer greep op UNEP zou moeten krijgen. Verder willen de VS en Groot-Brittannië dat de huidige directeur wordt vervangen.

Volgens het hoofd van de Amerikaanse delegatie, Eileen Clausen, leidt UNEP aan “een gebrek aan strategische visie en invloed. De organisatie stelt geen prioriteiten, de plannen zijn onsamenhangend”. Volgens Clausen is het milieu slechter af dan vijf jaar geleden, mede door het ondoelmatige beleid van UNEP. UNEP zou in de ogen van de VS een belangrijkere rol hebben moeten spelen bij handelskwesties die het gevolg zijn van uiteenlopende milieuwetgeving en in grotere mate programma's in ontwikkelingslanden hebben moeten financieren. De VS en ook Japan hebben enkele jaren geleden hun contributies sterk verlaagd. Daardoor ontvangt UNEP ruim 70 miljoen dollar minder per jaar dan de 150 waarop de organisatie recht zou hebben.

De verwachting is dat bij een vergadering over UNEP in New York een oplossing gevonden zal worden voor de huidige problemen. Niet uitgesloten is dat UNEP op termijn zal worden samengevoegd met een ander VN-programma. Voor het budget 1998-1999 werd door de ministers een bedrag van 107 miljoen dollar goedgekeurd.(Reuter, AFP)