THE ECONOMIST

Het merendeel van de Amerikaanse politici wordt gekozen dankzij gigantische financiële investeringen in hun verkiezingscampagnes. Hoewel er grenzen worden gesteld aan financiële donaties, zijn er geen grenzen aan het uitgeven van geld, dat vooral besteed wordt aan reclamespots op radio en televisie - veelal in de vorm van van hatelijke aanvallen op tegenstanders.

Het aan banden leggen van reclame wordt strijdig geacht met de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. The Economist vraagt zich af of de VS er toch niet goed aan zouden doen om alle politieke reclame op radio en televisie aan regels te binden of zelfs geheel te verbieden, zoals in Groot-Brittannië. Bovendien hoeven verkiezingscampagnes dan niet meer zo duur te zijn en neemt de irritatie onder de kiezers af.