Sotheby's beticht van 592 smokkelgevallen

LONDEN, 10 FEBR. Het veilinghuis Sotheby's houdt zich al vele jaren op grote schaal bezig met internationale kunstsmokkel. Niet alleen stukken uit Italië en India zijn illegaal geëxporteerd, zoals vorige week werd bekendgemaakt, frauduleuze praktijken komen ook voor in de handel met Frankrijk, België, Egypte en ex-Tsjechoslowakije.

Dit zegt de Britse journalist en kunstexpert Peter Watson, die zes jaar onderzoek heeft gedaan naar het reilen en zeilen van 's werelds oudste veilinghuis. Hij deed daarvan verslag in een boek en een documentaire die Channel 4 vorige week donderdag in Engeland uitzond. Uit opnamen met een verborgen camera kwam daarbij naar voren dat een Milanese medewerker van Sotheby's een klant aanbood diens 18de-eeuws doek van Giuseppe Nogari naar Londen te smokkelen waar het zesduizend gulden meer zou opbrengen. De veilingmedewerker is inmiddels geschorst.

Watson vertelde vrijdag op een persconferentie in Londen dat hij via een ex-medewerker van het veilinghuis al eerder in bezit was gekomen van 55 bladzijden tellende documenten, waaruit blijkt dat Sotheby's vanaf 1980 tot 1996 schilderijen van Italiaanse meesters 'regelmatig' vanuit Milaan naar Londen overbracht. Het zou gaan om 592 frauduleuze gevallen inzake Italië en India. Watson zal ze bij de Britse politie aangeven. (AFP)

Onze correspondent in Rome voegt hieraan toe: Officieel mogen kunstwerken binnen de Europese Unie niet zo vrij circuleren als andere goederen. Hiervoor is een speciaal Europees reglement opgesteld dat bepaalt dat voor kunstwerken de nationale regelgeving met eventuele beperkende voorwaarden van kracht blijft. In de praktijk betekent dit dat ieder land naar eigen inzicht zijn artistieke erfgoed kan beschermen. Smokkel van kunstwerken kan in Italië worden bestraft met een boete, een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en inbeslagname van het betrokken werk.

Volgens de Italiaanse wet is voor de uitvoer van kunstwerken - alle stukken van 'intrinsiek historisch-artistiek belang' - een speciale vergunning nodig, die in de praktijk moeilijk te krijgen is. Uitgezonderd zijn werken van nog levende kunstenaars of werken die minder dan vijftig jaar oud zijn. De vergunning wordt verleend via een commissie die vaststelt of export van het kunstwerk schade toebrengt aan het nationale culturele erfgoed. Als export wordt verboden, kan de staat het recht uitoefenen om het kunstwerk te kopen.

De Milanese douane-directeur Donato Menna verklaarde onlangs dat de grenscontrole op export van goederen naar andere landen van de Europese Unie aanzienlijk is verminderd sinds op 1 januari 1993 de meeste grensbeperkingen tussen die landen zijn weggevallen.

Italiaanse deskundigen merkten de afgelopen dagen op dat de kunstsmokkel binnen de Europese Unie is gestimuleerd door de invoering van één markt.