PvdA: voorwaarts zonder chagrijn en zurigheid

De PvdA beleeft rozige tijden. Chagrijn en zurigheid, die de sfeer in de partij zo vaak domineren, ontbreken. Sterker, de PvdA is in een winning mood. Ze schreeuwen het nog niet van de daken, maar leidende PvdA'ers verkeren in een licht-euforische stemming: het gaat goed met ons.

Kok is als 'premier van alle Nederlanders' een succes; de fractie maakt geen grote brokken en follows the leader. En zie: in de peilingen wordt het electorale verlies dat de PvdA al jaren als een duvel achtervolgt langzaam ongedaan gemaakt. Binnenskamers worden al weddenschappen gezet op een stevige verkiezingswinst in mei 1998. Vijfenveertig zetels moet makkelijk te halen zijn, zo wordt vrijmoedig gegokt.

Is dit dezelfde partij die mei 1994 werd afgedroogd door de kiezer? De partij die met 12 zetels verlies (van 49 naar 37) een historische nederlaag boekte en rijp leek voor een knock-out. Is dit dezelfde partij die zich als coalitiepartner in het derde kabinet-Lubbers van crisis naar crisis sleepte en zwarte tijden beleefde met de sanering van de sociale zekerheid: de Partij van de Aftocht, zoals de geestverwante Volkskrant destijds sneerde.

Nee, dit is een partij die aan het opkrabbelen is, die weer grond onder de voeten voelt. Kok mag dan niet de 'rooie' premier zijn, die zijn voorganger Den Uyl vaak wel was; hij genereert anders dan Den Uyl wèl resultaat. De stevige hand van Kok en een flinke economische groei maken het regeren tijdens Paars voor de PvdA tot een ontspannen aangelegenheid. Leuke dingen voor linkse mensen blijven nog uit, maar de PvdA-vertegenwoordigers durven hun leden weer onder ogen te komen. 'Mensen zien weer perspectief', zo ontdekken ze.

Vrijdag en zaterdag zien ze elkaar in Den Haag op het 26ste partijcongres. Groot gedonder is daar niet te verwachten. Een beetje gedoe over een buitenland-nota, wat procedureel gesteggel rond een nieuwe voorzitter die ook Kamerlid blijft en een warm afscheid van een partijvoorzitter die tegelijk dierbaar en omstreden was. Maar het applaus zal vooral voor Kok zijn, die als 'mister Europe' dezer dagen nog een extra aureool met zich meedraagt.

    • Kees van der Malen