Protest Belgische militairen tegen bezuinigen

BRUSSEL, 10 FEBR. Ruim vierduizend beroepsmilitairen hebben gisteren in Brussel gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op defensie. Ze zijn ontevreden over het ontbreken van een sociaal plan voor oudere militairen die moeten afvloeien. Ze willen deeltijdarbeid en ze klagen over het verouderde materieel waarmee ze moeten werken.

“Ziek leger = democratie in gevaar!!!”, luidde de tekst waarmee de militairen, begeleid door een voortdurend geknal van rotjes, aan hun ontevredenheid over minister van Defensie Poncelet uiting gaven. Volgens uit 1993 daterende plannen moet de Belgische krijgsmacht van 47.500 militairen teruggebracht worden tot 42.500 in 1998. Het is de militairen echter nog steeds onduidelijk hoe die inkrimping sociaal zal worden begeleid. De onrust in de kazernes is eind vorig jaar bovendien aangewakkerd door de chef van de generale staf, vice-admiraal Herteleer, die heeft voorgerekend dat als het defensiebudget niet met 550 miljoen gulden wordt verhoogd, er nog eens 8.000 militairen zullen moeten verdwijnen.

Premier Dehaene heeft gisteren gezegd dat 'een grondig debat' over de krijgsmacht nodig is. Dat is de gebruikelijke manier waarop de Belgische regeringsleider reageert op protesten. Meer geld zit er voor de Belgische defensie niet in zolang de regering zich inspant om zich door middel van bezuingingen te kwalificeren voor deelname per 1 januari 1999 aan de Economische en Monetaire Unie. Dehaene zei de militairen die klagen over het verouderde materieel dat veel onderhoud vergt, dat Defensie sinds enige tijd de opbrengst van de verkoop van afgedankt wapentuig niet meer aan de schatkist behoeft af te staan. Dat geld mag Defensie gebruiken voor de aanschaf van nieuw materieel.