Parlement en leger bezweren crisis Ecuador

QUITO, 10 FEBR. Het Congres en de legerleiding van Ecuador hebben een oplossing gevonden voor de constitutionele crisis die vorige week ontstond toen drie mensen het presidentsambt opeisten.

Gisteren werd Rosalia Arteaga als interim-presidente benoemd in afwachting van een stemming die morgen in het Congres wordt gehouden over de positie van de Congresvoorzitter Fabian Alarcon. Arteaga was vice-presidente onder Abdala Bucaram, die vorige week werd afgezet wegens “geestelijke onbekwaamheid.” Het Congres benoemde na de afzetting zijn voorzitter Fabian Alarcon tot interim-president.

Vrijdagnacht ontvluchtte Bucaram het presidentieel paleis, maar hij weigerde zijn afzetting te erkennen. De legerleiding van Ecuador eiste dat er volgens de regels van de constitutie een einde aan het machtsvacuüm werd gemaakt. De oplossing die zaterdagnacht werd gevonden, houdt in dat Arteaga het presidentsambt zal vervullen tot er dinsdag duidelijkheid komt over de positie van Alarcon. Indien het Congres met tweederde meerderheid besluit dat Alarcon alsnog president wordt, zal Arteaga weer het ambt van vice-president op zich nemen.

De afspraak tussen het Congres en de legerleiding houdt ook in dat er in augustus volgend jaar presidentsverkiezingen worden gehouden. De afgezette president Bucaram, bijgenaamd 'El Loco' ('de Gek'), verklaarde zondag zich bij die verkiezingen opnieuw kandidaat te zullen stellen. Verwijzend naar de leden van het Congres zei hij: “Over korte tijd zullen deze mensen mij op hun knieën smeken om terug te keren.”

Vorig jaar werd Bucaram met absolute meerderheid gekozen na een campagne waarin hij zichzelf als beschermer van de armen had gepresenteerd. Grote delen van de bevolking keerden zich tegen hem toen in januari bezuinigingsmaatregelen werden doorgevoerd. Door het stopzetten van de staatssubsidies stegen de prijzen voor elektriciteit en brandstof tot 200 procent. De 48-uursstaking die woensdag het hele land platlegde maakte een einde aan zijn bewind.

Presidente Arteaga verklaarde bij haar benoeming zondag dat “het leger zich bij de aanpak van de crisis prudent, patriottisch en eerlijk gedragen heeft.” De legerleiding erkende op haar beurt de ondergeschiktheid aan de nieuwe president en de “legitiem gekozen autoriteit van het Nationaal Congres.” De rust in de straten van de hoofdstad Quito was zondag teruggkeerd na dagenlange protesten. De barricades rond het presidentieel paleis werden verwijderd. (AFP, Reuter, AP)