Nederlands kerkgeld voor Oost-Europa

GENEVE,10 FEBR. De Wereldraad van Kerken en de Konferentie van Europese Kerken hebben in totaal 170.000 Zwitserse frank (ƒ 220.000) toegekend aan kerkelijke projecten in Oost-Europa die zich met vluchtelingen bezighouden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het geld voor dat doel beschikbaar gesteld. Dat maakte de Wereldraad vandaag bekend. De toelagen gaan naar projecten in Rusland, Oekraïne, Roemenië, Tsjechië en Kroatië. Het geld zal worden gebruikt voor de training van kerkelijke werkers en het opzetten van dienstencentra voor hulp aan vluchtelingen en migranten.