'Kabinet blijft bij uitbreiding NAVO'

OSLO, 10 FEBR. Minister Voorhoeve (Defensie) is van mening dat het kabinet niet in moeilijkheden komt door het pleidooi van zijn partijleider Bolkestein tegen uibreiding van de NAVO. Bij aankomst vanochtend in Noorwegen, waar de minister oefeningen van Nederlandse mariniers bij de Poolcirkel bijwoont, zei Voorhoeve dat het kabinet de voorzichtige consensus binnen de NAVO over de toelating van Tsjechië, Hongarije en Polen zal blijven ondersteunen.

Voorhoeve wil in de tweede week van maart het Nederlandse standpunt over uitbreiding van de NAVO aan de orde stellen bij zijn bezoek aan Moskou. Hij verwacht dat als de Russen voldoende garanties krijgen, zij hun oppositie tegen het lidmaatschap van de drie Oost-Europese landen wel officieel zullen blijven volhouden maar dat ze van de andere kant dan begrijpen dat de uitbreiding van de NAVO niet tegen te houden valt. “Stabiliteit geldt naar twee kanten”, aldus Voorhoeve. “Het westen heeft Polen, Tsjechië en Hongarije beloofd dat zij konden toetreden. Om op die belofte terug te komen brengt ook de stabiliteit in gevaar.”

Voorhoeve verwacht dat de opvattingen van partijleider Bolkestein ook in de VVD-fractie leven. Hij denkt echter niet dat het kabinetsstandpunt inzake “de voorzichtige” uitbreiding van de NAVO geweld is aangedaan door Bolkesteins oppositie. “We moeten naar de Russen maar ook in de NAVO behoedzaam opereren. De consensus zoals die groeit is door de recente uitspraken geen geweld aangedaan”, aldus Voorhoeve.