INTERNATIONALE SPECTATOR

Prof.dr. P.R. Baehr lucht in het februarinummer van de Internationale Spectator zijn verontwaardiging over de manier waarop de Verenigde Staten met de Verenigde Naties omgaan. Ze gebruiken deze organisatie als het hun goed uitkomt (Koeweit), maar misbruiken de organisatie als kop van Jut in de verkiezingscampagne.

Daarvan is de alom gewaardeerde Boutros-Ghali het slachtoffer geworden. Zijn opvolger, de Ghanees Kofi Annan, zou er goed aan doen het initiatief te nemen tot een herdefiniëring van de taken van de VN, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen vreedzame en niet-vreedzame geschillenbeslechting. Hij zal de Amerikanen ervan moeten overtuigen dat steun aan de VN ook in hun belang is, want omgekeerd kunnen de VN niet zonder de steun van de VS.