Iberia en KLM in onderhandeling over samenwerking

MADRID, 10 FEBR. De Spaanse staatsluchtvaartmaatschappij Iberia en de KLM zijn vergevorderd met onderhandelingen over commerciële samenwerking.

Bij de presentatie van de strategische plannen voor de komende drie jaar verklaarde Iberia-topman Xabier de Irala dat de KLM een concreet aanbod heeft gedaan over het sluiten van een overeenkomst voor zogeheten 'code-sharing'. Daarbij worden aansluitende vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen onder hetzelfde vluchtnummer gebracht.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij onthield zich vanochtend desgevraagd van commentaar over de uitlatingen van Irala. Ook weigert ze in te gaan op de aanhoudende geruchten van onderhandelingen over een nauwere, strategische samenwerking met Iberia. Van de zijde van Iberia is KLM herhaaldelijk genoemd als een serieuze onderhandelingspartner. Het Spaanse Iberia kampt met grote problemen doordat het zonder staatssteun het hoofd boven water moet houden. Door uitgebreide bezuinigingen liet Iberia het afgelopen jaar voor het eerst sinds 1989 een winst van 3,4 miljard peseta (45 miljoen gulden) zien. Maar volgens luchtvaartdeskundigen heeft Iberia geprofiteerd van de vrij gunstige marktomstandigheden en bevindt de luchtvaartmaatschappij zich nog onverminderd in de gevarenzone. De toenemende concurrentie zal de vluchtprijzen de komende jaren verder onder druk zetten, zo is de verwachting. Daarbij zou Iberia opnieuw in een crisis kunnen belanden. Iberia-president Irala kondigde dan ook plannen aan voor voortgaande sanering van de onderneming. “Als we niets ondernemen, sluit Iberia het jaar 1999 af met een verlies van meer dan 4,5 miljard peseta”, aldus Irala.

Volgens de plannen zal Iberia in 1999 worden geprivatiseerd. Dat kan echter alleen indien de onderneming drie achtereenvolgende jaren uit de rode cijfers is gebleven. Het streven van Iberia is om dit jaar een winst een van 11 miljard peseta te behalen, terwijl voor 1999 een winst van 40 milard peseta de doelstelling is.

De nieuwe plannen bestaan onder meer uit voortgaande bezuinigingen en een investeringsinjectie van 69 miljard peseta (931 miljoen gulden). Daartoe zal de staat dit jaar een laatste, door Brussel voorwaardelijk goedgekeurde, kapitaalsuitbreiding bekostigen van 20 miljard peseta (270 miljoen gulden). Ook de afgelopen jaren ontving Iberia bij herhaling overheidssteun. Daaronder bevond zich een bedrag van 120 miljard peseta dat drie jaar geleden als een “eenmalige, laatste” kapitaal-injectie werd omschreven.

In zijn toelichting herhaalde Irala de noodzaak om allianties te vormen met andere maatschappijen.