FRAUDE

De Nederlandse samenleving lijdt naar schatting een half miljard gulden schade per jaar door fraude bij faillissementen. Tevens gaan er jaarlijks vijfhonderd banen door verloren. Van de zesduizend faillissementen in 1996 werd bij 16 procent fraude als oorzaak vastgesteld. De cijfers en schattingen komen voort uit het project 'Financieel Rechercheren', dat is ingesteld door de vergadering van procureurs-generaal en de korpschefs.