DER SPIEGEL

Zal Helmut Kohl in 1998 nog een keer aantreden als lijsttrekker voor de christen-democraten? Der Spiegel wijdt er zijn omslagartikel aan. De problemen met de massale werkloosheid, het ouderdomspensioen, de hervorming van de gezondheidszorg en de Europese monetaire unie dreigen de volgens het blad “radeloze kanselier” boven het hoofd te groeien.

Het zou niet de eerste keer zijn dat het politieke overlevingsinstinct van Kohl (die in april 67 wordt) wordt onderschat, maar dit keer zou zich onder christen-democraten “het gevoel” snel verbreiden, dat Kohl “de nieuwe crisis” niet meer aankan. Het blad dicht fractieleider Schäuble de beste papieren toe Kohl op te volgen. Maar in een vraaggesprek doet de Beierse minister-president Stoiber de ophef over 'Kanzlerdämmerung' af als flauwekul: “De volgende christen-democratische kandidaat voor het kanselierschap heet Helmut Kohl.”