Centrum uit VS wil leerstoel drugs UvA

ROTTERDAM, 10 FEBR. Bij de Universiteit van Amsterdam is het verzoek binnengekomen tot de instelling van een bijzondere leerstoel drugsonderzoek.

Niet bekend

Het Lindesmith Center maakt deel uit van het Open Society Institute dat onderzoek verricht naar hervormingen in gevangenissen, drugsbeleid en de sociale omstandigheden van drugsverslaafden en hun familie. Het Amerikaanse onderzoeksbureau heeft een voorkeur uitgesproken voor het centrum voor drugsonderzoek (Cedro) bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen. Het Cedro wordt een “leading institution in Europe” genoemd. Hoofd van het Cedro, dr. P. Cohen, is vanaf 1981 bezig met onderzoek naar drugsgebruik en drugsbeleid.

Woordvoerder E. Fromberg van het Trimbos Instituut, een landelijk centrum voor onderzoek en voorlichting op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, noemt het instellen van een hoogleraar 'drugs' een “prima initiatief”. Hij zou de benoeming van Cohen tot 'drugsprofessor' “erg toejuichen” omdat Cohen zijns inziens “veel expertise op dit terrein heeft en vanwege zijn onderzoekskwaliteiten alom wordt gerespecteerd”. Veel minder waardering krijgt Cohen, volgens Fromberg, voor zijn individuele opstelling ten aanzien van drugsgebruik.

Cohen en Fromberg behoren tot een groep bekende Nederlanders die zich verzet tegen het criminaliseren van drugsgebruik. Zij ondersteunen het recent openbaar gemaakte initiatief van de Amsterdamse socioloog E. van Ree en programmamaker Theo van Gogh die het recht op drugsgebruik opeisen. “Drugsgebruik onder de elite is vrij normaal”, zegt Van Ree. Achter het initiatief staan journalisten, psychiaters en entertainers, onder wie musicus Hans Dulfer en Kees van Kooten.

Volgens Van Ree gebruikt driekwart van de harddrugsgebruikers “zonder problemen”. “Het gebruik van drugs verschilt in essentie niet van alcoholgebruik.” Zonder de risico's te willen bagatelliseren stelt de socioloog dat ecstasy een “bijdrage kan leveren aan het levensgeluk”.