'Breder spoor vergt snellere koop huizen'

UTRECHT, 10 FEBR. Eerder dan gepland moet de rijksoverheid grond en huizen aankopen voor de verbreding van het spoor en de autoweg tussen Utrecht en Arnhem. Wachten tot het Tracébesluit in 2000 betekent een onnodig lange periode van onzekerheid voor veel bewoners.

Dit zegt de Utrechtse gedeputeerde D. Kok in reactie op de startnotities die NS en rijkswaterstaat hebben gepubliceerd. Volgens Kok dreigen bewoners de dupe te worden van de slagvaardige aanpak die tot nu toe is gevolgd. Sinds 1994 heeft een bestuurlijke begeleidingsgroep van gemeenten, provincies, ministeries en NS voorstudies verricht, waarover met de plaatselijke bevolking is gediscussieerd. Daardoor werd voor veel mensen al in een vroeg stadium duidelijk wat hen te wachten stond. Nu al zijn er bewoners die willen verhuizen, maar hun woning niet kwijtraken.

De onzekerheid voor betrokkenen bij grote infrastructurele projecten noemt Kok “een klassiek probleem. Maar er ligt nu een extra verantwoordelijkheid bij het departement. Daar was men enthousiast over deze procedure, maar voor veel mensen betekent het dat ze eerder in onzekerheid kwamen.”

Formeel kan het rijk pas grond gaan aankopen, nadat het Tracébesluit is genomen. De gedeputeerde wil dat het rijk bij de tracé-onderdelen waarover geen verschil van mening bestaat, eerder in actie komt. “Daarmee haal je massa's onrust weg in het gebied.”