Andriessen: technolease constructie was niet illegaal

DEN HAAG, 10 FEBR. Voormalig minister Andriessen (Economische Zaken) bestrijdt de opvatting van Europees Commissaris Van Miert (Mededinging) dat de fiscale steun die de Nederlandse overheid enkele jaren geleden aan Philips via de technolease-constructie heeft gegeven illegaal is. “Van Miert heeft niets te zeggen over de directe belastingen”, aldus Andriessen gisteren in het tv-programma Buitenhof.

In een vraaggesprek met deze krant zei de Europees Commissaris zaterdag dat een fiscale steunoperatie als technolease alleen is toegestaan op basis van toetsbare en objectieve criteria zodat de steun toegankelijk is voor alle ondernemingen. “Anders is het concurrentievervalsing en treden wij hard op”, aldus Van Miert.

Volgens Andriessen stonden de criteria in 1993, toen de technolease-constructie werd toegepast door Philips en de Rabobank, al op papier in een zogeheten aanschrijving aan de belastinginspecteurs. Uit een vorig jaar gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt echter dat het kabinet Lubbers/Kok niet aan de door Van Miert geschetste voorwaarden heeft voldaan. Volgens de Rekenkamer waren geen objectieve criteria beschikbaar in 1993. De 'toetsbare en objectieve criteria' die Van Miert eist, zijn door het ministerie van Financiën pas in een werkgroep opgesteld nadat de Philips-deal was gesloten, aldus de Rekenkamer. Het rapport van deze werkgroep stelt in de inleiding van zijn rapport dat de staatssecretaris van Financiën “eind 1993” - een half jaar na de Philips-technolease - heeft gevraagd om “criteria” voor technolease-transacties.

Europees Commissaris Van Miert besloot vorige week opheldering te vragen over de Philips-technolease naar aanleiding van publikaties in deze krant. Met een beroep op het niet nakomen van de meldingsplicht heeft Nederland volgens Van Miert de Brusselse regels overtreden. Volgens hem is het een “illegale handeling” als een dergelijke melding uitblijft.

Het kabinet Lubbers/Kok kon naar de mening van Andriessen de technolease niet weigeren. “Weigering had de serieuze kans gegeven dat de betrokkene dit met succes voor de rechter zou kunnen aanvechten”, schreef Andriessen zaterdag in het Financieele Dagblad. “Men stelle zich dat eens voor. Philips in het ongerede, hevige werkloosheid en later een verloren proces voor de staat.”

De voormalig CDA-minister zei dat hij niet weet hoeveel de fiscale regeling kost en dat hij daar destijds ook geen exact idee van had. De Tweede Kamer is volgens hem voldoende geïnformeerd. “De Kamercommissie van EZ en Financiën hebben overal bijgezeten”, aldus Andriessen. Kamerleden van de grote fracties betwijfelen dat en formuleren op dit moment vragen aan het kabinet over de informatie die destijds door het kabinet werd verstrekt.

Andriessen nam afstand van de opvatting van zijn partijgenoot Van Amelsvoort (staatssecretaris van Financiën in het kabinet Lubbers/Kok) die in deze krant zei dat premier Kok, destijds minister van Financiën, zich afzijdig hield in de besluitvorming over de technolease. Van Amelsvoort: “Kok had geen standpunt”. Volgens Andriessen heeft Kok zich “op centrale momenten er zeker mee bezig gehouden, ook de heer Lubbers”.