Afzetprijzen industrie stijgen met 2,7 procent

De Nederlandse producenten hebben in december vorig jaar 2,7 procent meer gekregen voor hun produkten dan in december 1995. Vooral de aardolie-industrie, waar de prijzen met 34 procent stegen, droeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bij aan de hogere producentenprijzen.

De prijsstijging komt iets hoger uit dan het inflatiecijfer van 2,5 procent in de maand december. De hogere prijzen in de aardolie-industrie buiten beschouwing gelaten, zijn de prijzen van Nederlandse industriële produkten in december 1996 ten opzichte van dezelfde maand in 1995 met slechts 0,7 procent gestegen.

De exportprijzen stegen in december ten opzichte van december 1995 met 3,2 procent. De afzetprijzen op de binnenlandse markt lagen slechts 2,0 procent hoger dan een jaar eerder.