Technolease

Complimenten voor de onthullende artikelen van Cees Banning en Tom-Jan Meeus (NRC HANDELSBLAD, 31 januari en 1 februari). Over de werkwijze van bedrijven als Philips, Rabobank en Fokker behoeven we ons geen illusies te maken.

De lobby in politiek Den Haag is hardnekkig en Machiavelliaans: het doel heiligt de middelen. Over de werkwijze van 's lands politici maak ik mij grote zorgen. De technolease-affaire is een schoolvoorbeeld van marchanderen met normen van transparante besluitvorming en politieke zuiverheid. Lubbers, de zakenman-politicus, heeft zijn spel gespeeld, terwijl zijn kabinet toekeek zonder in te grijpen. Staatssecretaris Van Amelsvoort speelt de tragische eenzame held die moest (?) buigen voor het machtswoord van zijn partijleider. Had minister Kok het echt zo druk? Een slecht alibi voor iemand die vervolgens 'teamleader' moest gaan spelen.

De hele gang van zaken doet het ergste vermoeden voor de komende weken: het parlementair onderzoek, eis van Groen Links en VVD, en het Rekenkamer-onderzoek, eis van D66 en PvdA, zullen (áls ze doorgaan) geen van beide gevolgen hebben voor betrokkenen.

Tot slot nog een observatie: stel je voor dat Lubbers wèl de scepter was gaan zwaaien bij de NAVO, dan zou deze technolease-affaire waarschijnlijk wèl tot grote (internationale) consternatie hebben geleid.

    • Wim Reijnierse