SUÏCIDE

In het artikel over honderd jaar suïcide naar aanleiding van het in 1897 verschenen boek van de socioloog Emile Durkheim (W&O, 1 februari) miste ik een vermelding van een andere klassieker: Thomas G.

Masaryks 'Suicide and the meaning of civilization' (Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation). Dit werk werd in 1881 uitgegeven en ook daaruit valt reeds op te maken dat zelfmoord kan worden verklaard met behulp van objectief meetbare statistische verbanden. Men treft er ook uitgebreide statistieken over 'zelfmoorddichtheden' in verschillende Nederlandse provincies in aan.

    • Zayd Abdulla