Raio's

Wij ervaren de raio-opleiding (Z 25 jan.) als een uitstekende opleiding, waarin we op een actieve, indringende wijze kennis maken met de vele facetten van ons Iatere beroep.

Juist door indirect een rol te hebben in het proces - eerst als waarnemend griffier, daarna als plaatsvervangend officier van justitie of rechter-plaatsvervanger - leren raio's al vroeg om te gaan met die verantwoordelijkheid. Niet alleen opleiders, maar ook de andere rechters en officieren, stafjuristen en (parket)secretarissen vormen een reservoir aan kennis waarvan raio's dankbaar gebruik maken. Al deze contacten maken de raio-opleiding nu juist zo'n waardevolle en leerzame opleiding.

Juist deze dimensie van de raio-opleiding missen wij in voornoemd artikel. De auteur is blijkbaar vooral op zoek geweest naar de mensen die alleen maar in negatieve zin kritisch zijn over de raio-opleiding. Natuurlijk, bij elke opleiding zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Het beeld dat uit het artikel oprijst van een raio die zijn/haar mond houdt omdat hij/zij door wil, past niet bij hetgeen wij in onze omgeving zien en is ook een niet na te streven beeld. Immers, raio's worden geacht in hun latere beroep een kritische en onafhankelijke houding te hebben.

Ten slotte willen wij het beeld van de rechterlijke macht bestrijden als zou dat een bastion van oudere fluisterende rechters zijn. De rechterlijke macht in Nederland bestaat uit een heterogene groep mannen en vrouwen van allerlei gezindten, jong en oud, die over het algemeen in staat zijn op een adequate wijze met delicate zaken om te gaan. In onze ogen is dat een groot goed.

    • Andrea Keulen
    • Raio'S te Amsterdam
    • Eveline Ruinaard
    • Renée Vorrink