Meisjes in de prostitutie gelokt

DEN BOSCH, 8 FEBR. Met geld, drugs en dure cadeaus hebben vooral Marokkaanse mannen de afgelopen twee jaar minderjarige Marokkaanse meisjes in Den Bosch in de prostitutie gelokt. Het gaat om minimaal zestien meisjes van zestien en zeventien jaar. Zes meisjes waren leerling van het Bossche Frederik Hendrik College.

Dat heeft de Bossche persofficier van justitie E. Stokman gistermiddag meegedeeld. De politie heeft vier zaken in onderzoek. Arrestaties zijn nog niet verricht doordat de bereidheid om aangifte te doen buitengewoon laag is, aldus Stokman. Dat schrijft de persofficier toe aan het gegeven dat “de meisjes hun activiteiten zelf niet als prostitutie ervaren of uit dat leven weg willen”. Stokman: “Bedenk dat ze weinig alternatieven hebben. Ze zijn professioneel losgeweekt van hun familie, in een sociaal isolement gebracht, en toen grepen de heren hun kans.”

De zaak kwam aan het licht toen een leerlingbegeleider van het Frederik Hendrik College probeerde te achterhalen waarom zes Marokkaanse meisjes van de ene op de andere dag niet meer op school verschenen. De school weigerde bij monde van PR-medewerker Van Kasteren gistermiddag elk commentaar. Stokman viel vooral op dat het gros van de ouders geen aangifte deed van vermissing. “Uit schaamte over het weglopen van hun kinderen”, vermoedt de persofficier. Justitie, politie, school en hulpverleningsinstanties in Den Bosch hebben aangekondigd samen de meisjes te zullen opsporen en uit het circuit te halen. Tot nu toe is slechts één meisje uit de prostitutie gestapt.

Stokman wijst erop dat de problematiek niet beperkt blijft tot Den Bosch alleen. Hij meent dat in meer steden minderjarige meisjes van allochtone afkomst de prostitutie in worden gelokt. Feit is dat de rechter in Utrecht vorig jaar vier Marokkaanse broers veroordeelde voor het ronselen van veertien minderjarige meisjes, van allochtone en autochtone komaf. Ze kregen gevangenisstraffen variërend van drie tot vijfenhalf jaar.

Overigens maakte een vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap tijdens een persconferentie bezwaar tegen de openbaar gemaakte feiten.

Het gaat volgens hem om slechts twee minderjarige Marokkaanse meisjes. Volgens hem kloppen de hulpverleningsinstanties de feiten op om meer subsidie te krijgen.