Kok staat achter besluit technolease

DEN HAAG, 8 FEBR. Premier Kok acht zich volledig verantwoordelijk voor het besluit van het vorige kabinet om via de zogenoemde technolease-constructie steun te verlenen aan Philips en Fokker. Kok was in dat CDA/PvdA-kabinet minister van Financiën.

“Het is ondenkbaar dat ik geen verantwoordelijkheid zou dragen voor kabinetsbesluiten”, aldus de premier gisteren na afloop van de ministerraad. CDA'er Van Amelsfoort, zijn toenmalige staatssecretaris, meent dat PvdA-leider Kok zich afzijdig hield toen werd besloten tot de fiscale constructie ter ondersteuning van Philips en Fokker. Dit zou onder meer zijn gebeurd doordat Kok in beslag werd genomen door de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994.

“Natuurlijk had ik genoeg tijd om te kijken naar de technolease-besluiten”, zei Kok gisteren. “Ik heb er op verschillende momenten naar gekeken.” De premier zei verder dat “bij de Tweede Kamer al veel bekend is”, maar dat desondanks het kabinet zijn best zal doen de vragen die een speciale parlementaire technolease-werkgroep de komende dagen zal formuleren naar aanleiding van een reconstructie in deze krant “uitgebreid en zorgvuldig” te beantwoorden. “Ik kan me wel iets voorstellen bij de opwinding die is ontstaan. Het is de moeite waard te kijken of er nieuwe feitelijkheden zijn toegevoegd”, aldus de premier. Vertrouwelijke documenten zullen echter niet openbaar gemaakt worden.

Volgens ambtelijke prognoses houdt de Rabobank 1,8 miljard gulden over aan de transactie.

Zonder op de antwoorden van het kabinet vooruit te willen lopen sloot Kok zich al wel aan bij een reactie van de huidige minister van Financiën, VVD'er Zalm. Deze meent dat het bij een technolease-constructie niet mogelijk is te zeggen wat dit aan gederfde belastinginkomsten zal kosten, omdat het bedrijf dat de steun ontvangt weer winstgevend kan worden.

Kok zei gisteren dat het “een onjuiste voorstelling van zaken is” als wordt gesteld dat het toenmalige kabinet negatieve ambtelijke adviezen inzake de technolease terzijde heeft geschoven.

De premier bleek de mening toegedaan dat destijds terecht geen melding van de technolease-constructie is gemaakt aan de EU-commissaris voor mededinging, de Belg Van Miert. De EU-commissaris gaat de Nederlandse regering om opheldering vragen over de kwestie. “Wij pasten de wet toe”, aldus Kok, die verder refereerde aan een volgens hem positief advies in dezen van de landsadvocaat. Ook de EU-vragen zou het kabinet “rustig bekijken”.

Over de vraag of er mogelijk een parlementair onderzoek komt wilde Kok zich niet uitlaten: “Dat is de verantwoordelijkheid van het parlement.” Dat geldt volgens hem ook voor de eerst aan de Algemene Rekenkamer geweigerde en vervolgens gewiste geluidsbanden van een vertrouwelijk overleg tussen kabinet en Kamer over de technolease-constructie voor Fokker.