KLM loost in komende drie jaar 960 banen

ROTTERDAM, 8 FEBR. Bij de KLM zullen de komende drie jaar ten minste 960 van de in totaal 22.000 arbeidsplaatsen vervallen. De sanering is onderdeel van het bezuinigingsplan 'Focus 2000', dat de luchtvaartmaatschappij eind vorig jaar bekend maakte.

Het voorziet in structurele bezuinigingen van circa één miljard gulden en extra inkomsten van een half miljard.

Dit heeft de KLM gisteren aan het eigen personeel bekend gemaakt. Functionerend voorzitter van de KLM-Ondernemingsraad, Johan Walter, sluit niet uit dat er nog meer arbeidsplaatsen komen te vervallen. “Het gaat hier slechts om een tussenstand van Focus 2000.”

Het verlies van de 960 arbeidsplaatsen is opgebouwd uit 160 arbeidsplaatsen die overtollig worden verklaard en die in het slechtste geval tot het ontslag van de betrokken werknemers zal leiden, en 800 arbeidsplaatsen die bij KLM verdwijnen omdat diensten en onderdelen van diensten door de KLM zullen worden afgestoten.

De grootste klappen vallen op het hoofdkantoor in Amsterdam. Daar vervallen 340 van de circa 900 arbeidsplaatsen, zo blijkt uit een speciale editie van het persononeelsblad Wolkenridden Actueel dat de KLM gistermiddag onder het personeel verspreidde. OR-voorzitter Walter zei het verlies aan arbeidsplaatsen te betreuren “omdat de noodzaak tot deze maatregelen nog steeds niet is aangetoond.”

De KLM acht de bezuinigingen noodzakelijk omdat de luchtvaartmaatschappij haar toekomst alleen dan zelf kan blijven bepalen, indien ze haar beleid drastisch verandert, zo blijkt uit Wolkenridder Actueel. Volgens de directie zal 'volgens de huidige schatting' het merendeel van de KLM'ers direct effect ondervinden van Focus 2000. “Voor 8.500 gaat dat om een andere werkinhoud. Bij de huidige inventarisatie krijgen 8.000 mensen te maken met aanpassingen in hun CAO,” aldus het personeelsblad. “Voor circa 800 mensen wordt uitbesteding/verzelfstandiging van bedrijfsonderdeel of activiteit voorzien. Zoals het zich laat aanzien, zal voor zo'n 160 KLM'ers overtolligheid niet te voorkomen zijn.”

Voor het vliegend personeel wil de KLM de bezuinigingen met name bereiken door ingrepen in de CAO. “Alle medewerkers van de Vliegdienst zullen (...) gevolgen van Focus 2000 ondervinden, ondermeer op arbeidsvoorwaardelijk gebied.” De KLM en de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers (VNV) vochten twee jaar geleden een hard geschil uit over ingrepen in de arbeidsvoorwaarden. Dat leidde tot de eerste staking bij KLM sinds 1958. De VNV heeft inmiddels zelf een onderzoek ingesteld naar de noodzaak van bepaalde onderdelen van Focus 2000. Hangende de uitkomsten van dat onderzoek, die in april worden verwacht, wil de VNV niet met de directie praten over ingrepen in de arbeidsvoorwaarden.