Kamer verheugd over afloop proces

DEN HAAG, 8 FEBR. De grote fracties in de Tweede Kamer hebben met instemming gereageerd op de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank in de zaak tegen Johan V., alias 'de Hakkelaar'. Daarin oordeelde de rechtbank onder meer dat de belangrijkste getuigen van het openbaar ministerie in deze zaak geen kroongetuigen waren.

Oppositiepartij CDA en de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 lieten gisteren weten opgelucht te zijn over de uitspraak, die “geheel in lijn is met de opvattingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden en de Tweede Kamer”, zoals Kalsbeek (PvdA) en Koekkoek (CDA) het verwoordden. Korthals (VVD) en Kalsbeek zeiden dat het veel problematischer zou zijn geweest als de kroongetuige wel op de een of andere manier zou zijn geaccepteerd.

De enquêtecommissie oordeelde een jaar geleden dat alleen in uitzonderingsgevallen deals met criminelen aanvaardbaar zijn. De introductie van de kroongetuige in het strafproces, waarbij het openbaar ministerie strafrechtelijke immuniteit aan de getuige toezegt in ruil voor een belastende verklaring, vond de commissie een stap te ver gaan. De Tweede Kamer nam die aanbeveling over en wilde zich beperken tot de mogelijkheid van deals met criminelen, maar dan wel onder zeer strikte voorwaarden. Voorop staat dat bij de 'deal' geen strafrechtelijke immuniteit wordt toegezegd.

“Het vonnis maakt duidelijk dat politie en justitie ook zonder dubieuze onderzoeksmethoden in staat zijn een zaak tot een goed einde te brengen”, zei het Kamerlid De Graaf (D66), destijds vice-voorzitter van de enquêtecommissie. Koekkoek, ook voormalig lid van de commissie, zei dat “het juist is dat de rechtbank de getuigenverklaringen heeft aanvaard”.

Kalsbeek (PvdA) vindt dat de wetgever zich moet buigen over de nadere invulling van de 'deals' tussen openbaar ministerie en criminelen. “De wetgever moet dat nader definiëren. In het vonnis van de Amsterdamse rechtbank wordt daar eigenlijk om gevraagd. Die nadere invulling van de wet zal wel heel moeilijk zijn.”