Kabinet stelt keuze over de bijstand uit

DEN HAAG, 8 FEBR. Minister-president Kok wil nog geen positie kiezen in het debat over verhoging van de bijstand. Een eventuele verhoging van de bijstand moet volgens de premier afgewogen worden tegen de vraag of er bijvoorbeeld meer geld nodig is voor AOW, aanvullende pensioenen of huursubsidie.

“Maar ik zeg er volmondig 'ja' op dat we verbetering moeten aanbrengen aan de onderkant”, aldus Kok gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. “Ik kan me niet voorstellen dat dit kabinet bij het verdelen van een miljarden-meevaller daar niet naar zou kijken.” Het rijk heeft een meevaller in de belastingen-inkomsten van 4,6 miljard gulden.

Sinds vorige week dringen de Tweede-Kamerfracties van PvdA, D66 en GroenLinks aan op een verhoging van de bijstand voor specifieke groepen. De fracties hebben daarbij vooral mensen op het oog die langer dan vijf jaar zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Ook zou de koopkracht van alleenstaande bijstandsgerechtigen met kinderen moeten verbeteren. Kamerlid Bakker (D66) zei deze week dat de stijging van de bijstandsuitkeringen ver achter is gebleven bij de gemiddelde loonstijging.

Kok noemde gisteren de bestrijding van de armoede in Nederland “een belangrijk onderwerp op de agenda”. De eventuele verhoging van de bijstand zal aan de orde komen in de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar, die in april zullen beginnen.

Fractievoorzitter Rosenmöller (GroenLinks) heeft een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich geschaard met zijn voorstel om met minister Melkert (Sociale Zaken) een debat over het niveau van de bijstandsuitkeringen te voeren. Aanleiding voor het verzoek waren de rondetafelgesprekken die de Kamer voerde met werknemers van sociale diensten en uitkeringsgerechtigden.

Uit die gesprekken bleek onder meer dat de bijzondere bijstand structureel werd aangewend om extra inkomen te verwerven. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor de kosten van bijvoorbeeld een nieuwe bril of wasmachine. Veel sociale diensten keren dergelijke bedragen ook als lening uit aan uitkeringsgerechtigden.