Java-brug

Met de afgewogen bespreking door Max van Rooy (4 februari) van de drie ontwerpen voor een nieuwe brug die het Java-eiland verbindt met de vaste wal en zijn onderbouwde voorkeur ben ik het eens. Hij vergeet helaas te vermelden dat ook deze brug vast is, geen klap heeft en het havenbekken afsluit. Bij grote manifestaties zoals Sail moet deze brug in de haven en waterstad Amsterdam met een kraan eruit getild worden.

    • Dr. Leon Deben