Isabel Perón

In het bericht over Isabel Perón in Spanje staat dat zij de tweede vrouw is van Juan Domingo Perón, na Evita (NRC HANDELSBLAD, 4 februari).

Dit wordt wel vaker gedacht, maar is niet juist. Al ruim voor de Tweede Wereldoorlog was Perón getrouwd, en wel in 1929 met Aurelia Tizón. Zijn eerste echtgenote overleed in 1938, aan kanker. Eind 1945 trouwde Perón opnieuw. Het noodlot wilde dat ook zijn tweede vrouw, Eva Perón (Evita dus) aan kanker zou sterven (in 1952). In 1961 huwde Perón voor de derde maal, tijdens zijn ballingschap in Spanje, met de huidige Isabel Perón.

    • Peter Zoetmulder
    • Clat Nederland