Ebonics (2)

Het enige argument dat briefschrijver H.G. Pellikaan (Z 1 febr.) geeft tegen het stuk van A. de Swaan (Z 18 jan.) is: 'Wat kan er tegen zijn om van iemand die zich in een land meent te moeten vestigen, te eisen dat hij de taal van dat land zo goed mogelijk meester wordt?'

Ten eerste: De Afrikaanse Amerikanen meenden zich helemaal niet te moeten vestigen in de VS; zij werden er heen gevoerd als slaven.

Ten tweede: Ook al meenden sommige slavenhouders dat slaven beschaafder en dus beter handelbaar zouden worden door onderwijs, is uit angst voor slavenopstanden toch het onderwijs aan slaven uitdrukkelijk bij wet verboden. De slaven waren dus niet in staat om standaard Engels te leren en ontwikkelden een eigen taal: Ebonics. Bovendien gaat de discussie er in de VS niet om Ebonics als schoolvak te onderwijzen, maar om het te gebruiken als instrument om Standard American English te leren. Logisch, Nederlanders leren toch ook Engels met behulp van het Nederlands?

    • Esther Cohen