Dutchbat

Als redacteur Frank Westerman bij hoog en bij laag beweert, dat “de geheime instructies” aan overste Karremans, Srebrenica, uit Den Haag kwamen, dan moet hij dat wel bewijzen (27 januari). De twee documenten die hij als bewijsstukken aanvoert, zeggen echter het tegendeel.

De confidentiële instructies over evacuatie van Dutchbat staan namelijk op VN-papier en zijn afkomstig uit Sarajevo. En als Karremans aan Mladic schrijft dat hij instructies heeft van “Nederlandse autoriteiten” dan voegt hij daar meteen aan toe “via Unprofor Sarajevo”! Frank Westerman knoeit dus met feiten, geen spoor van bewijs dat de instructies uit de bunker van Den Haag komen.

Als generaal Couzy dan vertelt dat hij de geheime stukken gezien heeft, dan zijn dat in elk geval niet de bewijsstukken die Westerman opvoert, want die komen uit Sarajevo van de VN. Wat Couzy gezien heeft, zou vanuit Den Haag naar Sarajevo gefaxed moeten zijn en daar op VN-papier (in het Nederlands) zijn overgenomen.

Deze beschuldiging durft hij echter niet aan! Westerman is geobsedeerd door de eveneens onbewezen onverschilligheid van Defensie voor het lot van de moslims. Hij kan echter weten dat op 13 juli 25.000 moslimvrouwen en kinderen al op weg waren naar Tuzla en dat 15.000 moslimmannen al eerder (op 11 juli) en masse gevlucht waren de bossen in, buiten het zicht van Dutchbat dus.

Wat had er in de instructies hierover moeten staan? Verhalen? Vermoedens? Er waren toen aanwijzingen, meer niet!

Het subject van de brief van Karremans aan Mladic was uitdrukkelijk: evacuatie van Dutchbat. Daar ging het over, zo kan men in de stukken lezen, als men dat wil. Om dan hieruit te concluderen dat er in Den Haag geen zorg was voor moslims, is onverantwoordelijke vuilspuiterij.

Een Dutchbatter zei in die dagen: “Het is niet mijn oorlog”! Hij had hier groot gelijk in. De kardinale fout van Voorhoeve en Frank Westerman is dat men het steeds tot een Nederlandse oorlog tegen de Serviërs wilde maken. Dan zouden er nog veel meer doden zijn gevallen. Voorhoeve greep tenminste op tijd nog in!

    • L. Ringnalda
    • Em. Studentenpredikant