Delta Lloyd Bank vergroot winst

Delta Lloyd Bank, een volle dochter van verzekeraar Delta Lloyd, heeft haar netto winst vorig jaar vergroot van 5,8 miljoen gulden tot 9,4 miljoen.

In 1995 wist de bank haar winst nog te verdubbelen. Delta Lloyd nam de bank, toen Bank Cantrade, in 1992 over. Inmiddels is de bank goed voor een balanstotaal van meer dan 1 miljard gulden. Voor 1997 verwacht Delta Lloyd Bank een verdere stijging van de winst, maar niet zo sterk dan in 1996.

Delta Lloyd voegt de binnenkort openbaar te maken voorziening vooralgemene bankrisico's (VAR) in haar geheel toe aan een nieuw fonds voor algemene bankrisisco's. Daarmee wijkt de kleine bank af van ABN Amro en ING, die een deel van de VAR toevoegen aan de de algemene reserves.

De inkomsten van Delta Lloyd Bank stegen met 35 procent tot 31,4 miljoen gulden. De lasten klommen van 27 procent tot 20,5 miljoen gulden. Aan effecten beheerde Delta Lloyd Bank eind 1996 voor 3,25 miljard gulden tegen 2,7 miljard.