Correcties & Aanvullingen

Den Os

In het bericht Veroordeelden na fouten OM vrijuit (woensdag 5 februari, pagina 13) staat dat G. Meyers, advocaat van een van de veroordeelden, meent dat procureur-generaal Den Os en twee oud-politiemensen wegens meineed zouden moeten worden vervolgd. Dit is onjuist. Meyers heeft gezegd dat er na de uitspraak van de Hoge Raad personele consequenties ten aanzien van onder meer Den Os zouden moeten volgen.