Bullebak

Er waren geruchten dat Luis Rentero er uit gewerkt was bij het toernooi in Linares waar hij jarenlang de baas was geweest. Ruzie met het gemeentebestuur, dat vervolgens het toernooi in eigen hand nam. Rentero sloeg terug door in het nabijgelegen Ubeda een ander toernooi te organiseren. Dat is gisteren begonnen en Jan Timman doet er aan mee.

Een paar maanden geleden legde een Spaanse journalist me uit hoe het in de komende jaren zou gaan: Rentero zou geleidelijk de beste spelers naar zijn eigen toernooi in Ubeda lokken en het gemeentebestuur van Linares zou met een tweede-rangstoernooi blijven zitten.

Misschien dat het gemeentebestuur daar bang voor was, in ieder geval lijkt de vrede getekend. Rentero regeert weer bij het toernooi van Linares en het gaat als vanouds, met donderpreken en dreigbrieven. Hij liet een brief zien die hij geschreven had aan Karpov, die uitgenodigd was maar geen antwoord had gegeven.

Namens de kinderen van Linares, die diep geschokt zouden zijn door het gedrag van hun idool Karpov, noemde Rentero Karpov een lafaard die geen recht had om zich wereldkampioen te noemen en dat eigenlijk ook nooit had gehad, een slecht mens, iemand die op de zwarte lijst was gekomen van spelers die nooit meer uitgenodigd zouden worden. De spelers die wel waren gekomen werden op de bekende manier aangepakt. Gelfand en Kramnik kregen een waarschuwing omdat ze dinsdag in de eerste ronde te snel remise hadden gespeeld. Al met al lijkt het of Rentero steeds extremer wordt in zijn bullebaksgedrag.

Karpov voert verkiezingscampagne in Rusland, hij is kandidaat in Toela voor de parlementszetel die door generaal Lebed is opgegeven. Hij heeft een zware tegenstander: generaal Aleksander Korzjakov, vroeger bekend als de man die altijd vlak in de buurt van Jeltsin stond, nu een bondgenoot van Aleksander Lebed. Kasparov is ook tot het team van Lebed toegetreden. Het schijnt dat Lebed gezegd heeft dat Kasparov een grote rol zal gaan spelen bij het uitstippelen van de strategie en het opstellen van een programma. Niet voor het eerst bevinden Karpov en Kasparov zich in verschillende kampen.

Jeroen Piket is in Linares dus invaller voor Karpov en niet voor Ivantsjoek, zoals ik vorige week dacht. Ivantsjoek zei ja, nee, ja en weer nee, maar ten slotte heeft Rentero hem toch gevangen, waardoor vijf van de zes beste spelers ter wereld in Linares aanwezig zijn. Gelijktijdig is er op dertig kilometer afstand in Ubeda een toernooi dat niet onderdoet voor ons Hoogovenstoernooi. De schaakliefhebbers in die contreien zijn gezegend.

Wit Anand-zwart Kasparov

1. e2-e4 c7-c5 2. Pg1-f3 d7-d6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 5. Pb1-c3 a7-a6 6. Lf1-e2 Zoals sommige spelers hun baard laten groeien tot ze een partij gewonnen hebben, zo is Anand tegen Kasparov niet meer van deze zet af te brengen. 6...e7-e6 7. 0-0 Lf8-e7 8. a2-a4 Pb8-c6 9. Lc1-e3 0-0 10. f2-f4 Dd8-c7 11. Kg1-h1 Tf8-e8 12. Le2-f3 Ta8-b8 Dit hadden ze ook in december vorig jaar in de laatste ronde van het toernooi in Las Palmas. Anand deed toen 13. g2-g4 13. Dd1-d2 Pc6-a5 14. Dd2-f2 Pa5-c4 15. Le3-c1 e6-e5 16. Pd4-e2 e5xf4 17. Pe2xf4 Lc8-e6 18. b2-b3 Pc4-e5 19. Lc1-b2 Tb8-c8 20. Ta1-c1 Dc7-c5 21. Df2-g3 g7-g6 22. Pc3-e2 Pe5xf3 23. g2xf3 b7-b5 24. a4xb5 a6xb5 25. Lb2-d4 Dc5-c6 26. Dg3-g2 b5-b4 27. Pe2-g3 Dc6-b5 28. Pf4xe6 f7xe6 29. f3-f4 e6-e5 30. Ld4-b2 Tc8c5

Anand was in tijdnood. Uit Linares wordt gemeld dat wit hier met 31. Pf5 duidelijk voordeel had kunnen krijgen. Eerlijk gezegd zie ik niet waarom dat voordeel zo duidelijk zou zijn. Na 31...Lf8 kan wit in ieder geval niet meteen toeslaan: 32. Pxd6 Lxd6 33. fxe5 Lxe5 34. Lxe5 Tcxe5 35. Txf6 en nu zou 35...Txe4 36. Txg6+ inderdaad goed voor wit zijn, maar na 35...Db7 heeft zwart niets te vrezen. Interessant na 31...Lf8 is ook 32. Ph4, bijvoorbeeld 32...Dc6 33. fxe5 dxe5 34. Pxg6 Lg7 (34...hxg6 35. Dxg6+ Lg7 36. Txf6 Dxf6 37. Dxe8+) 35. Ph4 Dxe4 36. Dxe4 Pxe4 37. Pf5 en het is de vraag of het voordeel van wit veel voorstelt. In ieder geval had hij niet verloren. 31. f4-f5 g6-g5 Nu echter neemt zwart het initiatief op de koningsvleugel over. 32. Tc1-e1 Db5-c6 33. Te1-e2 Kg8-f7 34. Lb2-c1 Te8-g8 35. Lc1-e3 Tc5-c3 36. Le3-d2 Tc3xc2 37. Ld2xb4 Tc2xe2 38. Dg2xe2 h7-h5 39. Pg3xh5 Ook passieve verdediging met 39. Te1 zou na 39...g4 gevolgd door h4 heel slecht zijn. 39...Pf6xe4 40. De2-f3 g5-g4 41. Df3-g2 Tg8-h8 Wit gaf op. Hij verliest materiaal. Na 42. f6 is 42...Txh5 43. fxe7+ Kxe7 goed genoeg voor zwart, maar krachtiger is 42...Ld8 43. Tf5 (43. Pg7 Pg3+) Txh5 44. Txh5 Dc1+ 45. Dg1 Pf2+ 46. Kg2 Dc6+ 47. Kf1 Db5+ 48. Kg2 Dd5+ met snelle winst.

Wit Ivantsjoek-zwart Topalov

1. Pg1-f3 Pg8-f6 2. c2-c4 c7-c5 3. Pb1-c3 Pb8-c6 4. e2-e3 e7-e6 5. d2-d4 d7-d5 6. a2-a3 a7-a6 7. d4xc5 Lf8xc5 8. b2-b4 Lc5-a7 9. Lc1-b2 0-0 10. Lf1-d3 Dd8-e7 11. 0-0 Tf8-d8 12. Dd1-e2 Lc8-d7 13. Ta1-c1 Ta8-c8 14. c4xd5 e6xd5 15. h2-h3 h7-h6 16. Tf1-d1 Ld7-e6 17. b4-b5 a6xb5 18. Pc3xb5 La7-b8 19. Ld3-b1 Pf6-e4 20. Lc1-a2 Pe4-g5 21. Pf3-d4 Pc6xd4 22. Lb2xd4 Pg5-e4 23. a3-a4 Tc8-c6

Zwart heeft gevaarlijke aanvalsmogelijkheden tegen de witte koningsstelling. Met zijn volgende zet probeert wit een aanvalsstuk te ruilen, maar door allerlei tactische wendingen blijkt dit niet goed mogelijk. 24. Ld4-a7 Td8-c8 25. De2-b2 De oorspronkelijke bedoeling was waarschijnlijk 25. Txc6 bxc6 26. Lxb8, maar dan komt 26...Txb8 (26...cxb5 27. Le5 gaat nog voor wit) 27. Pd4 Pc3 en nu heeft wit geen goed veld voor zijn dame. Na 28. Dd3 (laat f2 ongedekt) is 28...Pxd1 Pxc6 Df6 goed voor zwart en na 28. Dd2 komt 28...Pxd1 29. Pxc6 Da3 30. Pxb8 Pc3 25...De7-h4 26. Tc1xc6 Het zit wit niet mee: 26. Lxb8 Txc1 27. Txc1 Txc1+ 28. Dxc1 Dxf2+ en wits loper op a2 hangt. 26...b7xc6 27. Td1-c1 En nu zou 27. Lxb8 na 27...Txb8 een stuk kosten. 27...Pe4xf2 28. Db2xf2 Lb8-h2+ 29. Kg1-f1 Dh4xa4 Wit gaf op. Hij blijft twee pionnen achter. De laatste pech in de stelling is dat 30. Pd4 Dxa7 31. Pxc6 niet gaat wegens 31...Da6+.

    • Hans Ree