Borstkanker (3)

Een belangrijk aspect ontbreekt mijns inziens bij de discussie over al dan niet bevolkingsonderzoek naar borstkanker (W&O, 1 februari). Voor een aantal vrouwen is het een zeer pijnlijk onderzoek. Iemand die ik hiervoor gewaarschuwd had bedankte mij later: zij was ter plekke flauwgevallen.

    • J.D. Ruoff-Van den Blink