BORSTKANKER (1)

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de wijze waarop u de wetenschappelijke discussie tussen de heren Coebergh en De Koning inzake de vroege opsporing van borstkanker in ons land op de voorpagina van de krant van 1 februari hebt aangekondigd.

Wanneer U had volstaan met de beschouwing in het bijvoegsel over Wetenschap en Onderwijs was er niets aan de hand geweest. Maar het is, zoals zo dikwijls, de kop van het artikel op de voorpagina, 'Onderzoek naar borstkanker weinig effectief', die de lezer misleidt. U zult zich wel verdedigen met de opmerking, dat die zin tussen aanhalingstekens stond, maar u weet zeer goed, dat die nuance aan het gros van de lezers ontgaat. Het onderzoek, dat voorafging aan invoering van het landelijke programma (door de Universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Rotterdam) is zeer zorgvuldig geweest en het landelijke programma, dat sinds 1990 loopt, wordt op zijn kwaliteit bewaakt. Er is een hoge opkomst van de doelgroep en het zou zeer te betreuren zijn wanneer die zou dalen door verkeerde voorlichting. Bij dalende opkomstcijfers neemt het rendement van het programma natuurlijk af en dan zou Coebergh door uw toedoen nog gelijk krijgen.

    • Prof.Dr. F. de Waard