Aantal bedrijven met varkenspest loopt op naar zes

ROTTERDAM, 8 FEBR. Het aantal varkensbedrijven waar klassieke varkenspest is geconstateerd, is opgelopen tot zes. Gisterochtend was er nog sprake van vier bedrijven, maar in de loop van de dag kwamen daar twee bij. Eén van die twee ligt in het Noordbrabantse Venhorst, waar de zeer besmettelijke ziekte dinsdag voor het eerst werd geconstateerd, het andere bedrijf ligt in de plaats Uden, zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gisteren bekend gemaakt.

Niet duidelijk is hoeveel varkens zich op deze bedrijven bevinden, maar nu ook een bedrijf in Uden besmet blijkt zal het aantal varkens dat moet worden vernietigd in elk geval ver boven de 30.000 uitkomen. Het ministerie beraadde zich gisteren nog op maatregelen die verder gaan dan tot dusver.

Polen heeft inmiddels besloten de import uit Nederland van varkens, varkensvlees, orgaanvlees van varkens en levensmiddelen waarin varkensvlees zit te verbieden. Het Poolse ministerie van Landbouw en Voedseleconomie heeft daar gisteren toe besloten. Aanleiding daartoe is de uitgebroken varkenspest. Polen vormt geen belangrijk exportland voor Nederlands varkensvlees. In de eerste negen maanden van vorig jaar ging er rond 2.300 ton heen, een fractie van de ongeveer 560.000 ton varkensvlees die ons land in die periode exporteerde.

De Algemene Inspectiedienst AID heeft in het Brabantse varkenspestgebied 22 processen verbaal opgemaakt wegens illegale transporten. In twee gevallen betrof het transporten met varkens, zo heeft de dienst gisteren bekend gemaakt. Het ging daarbij om een transport van 105 slachtvarkens en een vrachtwagen met 255 biggen. De dieren zijn inmiddels vernietigd.

In Brabant geldt een vervoersverbod binnen een straal van twaalf kilometer rond de boerderijen in Odiliapeel, waar het tweede geval van varkenspest werd gevonden en Venhorst. Er mag geen vee of mest meer worden vervoerd.

De processen-verbaal zijn opgemaakt tussen donderdagmiddag en gisterochtend vroeg. Naast de twee gevallen met varkens, ging overigens om verscheidene andere overtredingen. Die varieerden van een giertransport tot het vervoer van bij voorbeeld een paard, koeien en pony's.

De Nederlandse Thermo-Chemische fabrieken (NTF) in het Friese Sumar vernietigt vandaag de voorraad varkens van slachterij Smits in Emmen. Het gaat om 40.000 kilo vlees. In de slachterij werden twee varkens aangetroffen die afkomstig bleken van het besmette bedrijf in Odiliapeel. Uit voorzorg heeft de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) bepaald dat alle dieren moeten worden vernietigd.

De veeziekte, die voor mensen ongevaarlijk is, stak voor het laatst echt de kop op in het voorjaar van 1990. Op 28 maart van dat jaar werd de ziekte aangetroffen op een zeugenhouderij in het De Moer.