Witold Gombrowicz: Kosmos.

Wat ben ik? Ik ben een bepaalde hoeveelheid seconden - die vervlogen zijn.