Winst van AND ruim twee maal zo groot

ROTTERDAM, 7 FEBR. AND International Publishers heeft de netto winst in het afgelopen jaar ruimschoots verdubbeld tot 1,8 miljoen gulden. De omzet in guldens is gestegen met bijna dertig procent tot 19,5 miljoen gulden.

Dit heeft de Rotterdamse uitgever van onder meer cd-roms en publikaties via Internet gisteren na het sluiten van de beurs bekend gemaakt. In reactie op de cijfers schoot de koers van het aandeel vanmorgen omhoog met 1,05 tot 12 gulden.

Het aandeel AND staat sinds 12 december van het vorig jaar genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Het heeft een explosieve koersstijging doorlopen sinds de eerste notering van 3,30 gulden. Behalve in Amsterdam heeft AND een notering op de Londense beurs AIM voor kleine, snelgroeiende bedrijven.

Het bedrijfsresultaat van AND is toegenomen met 73 procent tot 2,9 miljoen gulden (1995: 1,7 miljoen). “Alle actviteiten droegen bij aan de verbetering van de winstgevendheid”, aldus AND.

AND haalt het merendeel van zijn omzet in het uitgeven van onder meer naslagwerken, educatieve informatie en postcodegegevens.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van diverse elektronische media zoals diskettes, cd-roms en het Internet (on line-publikaties).

Daarnaast exploiteert AND databanken met geografische gegevens (onder meer landkaarten) en ontwikkelt het systemen voor toegangscontrole zoals bijvoorbeeld identificatie aan de hand van vingerafdrukken.

AND verwacht dat acquisities een belangrijke rol zullen spelen in de internationale expansie die het bedrijf in 1997 wil doorvoeren. Van deze expansie is voor 1998 geen positief effect op de resultaten te verwachten. Wel verwacht AND te profiteren van autonome groei op bestaande markten.

De financiële middelen die AND heeft verkregen door de aandelenemissies die gepaard gingen met de beursgang in Londen en Amsterdam heeft het deels gebruikt voor de aankoop van het databestand Airline Freight (met luchtvaartgegevens) in oktober van het vorig jaar en het bestand met de inhoud van de Cambridge Encyclopedie in januari.

“Het restant zal worden gebruikt voor versterking van het werkkapitaal en mogelijk verdere investeringen”, aldus AND. Het bedrijf keert geen dividend uit. De winst per aandeel van AND is uitgekomen op 9 cent per aandeel. Bij het bedrijf werken 60 mensen. De winst voor belastingen van AND kwam uit op 2,7 miljoen gulden in vergelijking met 1,4 miljoen in het voorgaande jaar.